logo

Classic Shop

[ux_banner bg=”106″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0)” effect=”snow”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 150, 17)” icon=”icon-dribbble” size=”110″]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”]

[ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgb(255, 255, 255)” link=”blog”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”718″ image_size=”original” width=”25″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

SÁNG TẠO VÀ TRÁCH NHIỆM

Đây chính là Slogan của công ty. Sáng tạo trong sản phẩm và trách nhiệm đối với khách hàng của mình.
[/ux_text]
[divider]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgb(255, 255, 255)” link=”http://localhost:8888/test/blog/”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”719″ width=”25″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều kiện tiên quyết để chúng tôi hoạt động là bảo mật thông tin khách hàng
[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgb(255, 255, 255)” link=”about-us”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”720″ width=”25″]

[ux_text font_size=”0.75″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

THỜI GIAN NHANH CHÓNG

Thời gian giải quyết công việc của chúng tôi luôn nhanh nhất có thể để khách hàng hài lòng
[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[message_box bg_color=”rgb(13, 13, 13)” padding=”50″]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”1″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN KHUYẾN MÃI CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký ngay để nhận bản tin khuyến mãi của chúng tôi sớm nhất và nhanh nhất!

[/ux_text]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

  [/col]

  [/row]

  [/message_box]
  [section label=”Article”]

  [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle”]

  [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ animate=”fadeInLeft”]

  [ux_banner height=”450px” height__sm=”250px” bg=”734″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”64% 0%” hover=”zoom-long” hover_alt=”glow” effect=”sparkle” link=”https://suamaybomhcm.vn/chuyen-muc/dich-vu-khoan-gieng/” target=”_blank”]

  [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col]
  [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”11″ padding=”0px 0px 0px 30px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″]

  [ux_text font_size=”1.5″ text_color=”rgb(21, 148, 0)”]

  DỊCH VỤ KHOAN GIẾNG GIA ĐÌNH & CÔNG NGHIỆP

  [/ux_text]
  [ux_text font_size=”0.95″ text_align=”center” text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

  Công ty chúng tôi chuyên nhận sửa chữa giếng khoan, khoan giếng gia đình và công nghiệp. Nhận sửa chữa máy bơm nước tại nhà HCM, sửa ống nước chuyên nghiệp nhất. Sửa chữa cầu trục, sửa thang máy tải hàng, sửa chữa máy bơm PCCC. Chuyên sửa chữa máy phát điện, cung cấp linh kiện thiết bị công nghiệp và cầu trục. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn ZALO 0977 195 608 (Mr Thái Xuân).
  [/ux_text]
  [button text=”Nhận báo giá khoan giếng” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”gloss” animate=”flipInX” expand=”0″ link=”https://suamaybomhcm.vn/chuyen-muc/dich-vu-khoan-gieng/” target=”_blank”]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section label=”Team Members”]

  [row width=”custom” custom_width=”1200px”]

  [col span__sm=”12″]

  [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(1, 151, 0)”]

  ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

  [/ux_text]

  [/col]

  [/row]
  [row width=”custom” custom_width=”1200px”]

  [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” bg_color=”rgba(243, 78, 78, 0.936)” color=”light” border=”2px 2px 2px 2px”]

  [team_member img=”753″ name=”Thái Xuân” title=”Ceo Tư vấn sửa máy bơm nước” icon_style=”fill” facebook=”https://www.facebook.com/hothaixuan95″ instagram=”https://www.instagram.com/hothaixuan95″ email=”thaixuan95@gmail.com” phone=”0977195608″ image_height=”100%” image_width=”80″ text_bg=”rgba(4, 137, 28, 0.953)” text_color=”dark”]

  [gap height=”1px”]

  [/team_member]

  [/col]
  [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(95, 192, 240)” border=”2px 2px 2px 2px”]

  [team_member img=”755″ name=”ĐĂNG TUÂN” title=”CEO TƯ VẤN KHOAN GIẾNG GĐ & CN” icon_style=”fill” facebook=”https://www.facebook.com/profile.php?id=100052359170820″ instagram=”https://www.instagram.com/hothaixuan95″ email=”thaixuan95@gmail.com” phone=”0918835663″ image_height=”100%” image_width=”80″ text_bg=”rgba(4, 137, 28, 0.953)” text_color=”dark”]

  [gap height=”1px”]

  [/team_member]

  [/col]
  [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(234, 213, 101)” border=”2px 2px 2px 2px”]

  [team_member img=”756″ name=”HOÀNG KỲ” title=”CEO TƯ VẤN CẦU TRỤC – PLAN TỜI” icon_style=”fill” facebook=”https://www.facebook.com/profile.php?id=100058114441234″ instagram=”https://www.instagram.com/hothaixuan95″ email=”thaixuan95@gmail.com” phone=”0906100717″ image_height=”100%” image_width=”80″ text_bg=”rgba(4, 137, 28, 0.953)” text_color=”dark”]

  [gap height=”1px”]

  [/team_member]

  [/col]
  [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(85, 219, 89)” border=”2px 2px 2px 2px”]

  [team_member img=”757″ name=”QUỐC HUY” title=”Kỹ Thuật VIÊN THANG TỜI HÀNG” icon_style=”fill” facebook=”https://www.facebook.com/kasami2020.hq/photos_by” instagram=”#” email=”#” phone=”#” image_height=”100%” image_width=”80″ text_bg=”rgba(4, 137, 28, 0.953)” text_color=”dark”]

  [gap height=”1px”]

  [/team_member]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section label=”Article” padding=”60px”]

  [row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle”]

  [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”11″ padding=”0px 30px 0px 0px”]

  [ux_text font_size=”1.5″]

  Let’s plan your next vacation

  [/ux_text]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  [button text=”Book your holiday” color=”secondary” style=”underline”]

  [/col]
  [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” animate=”fadeInRight”]

  [ux_banner height=”450px” height__sm=”250px” bg=”666″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”64% 0%”]

  [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section label=”Call to Action” bg_color=”rgb(215, 212, 201)” dark=”true” padding=”40px”]

  [row width=”custom” custom_width=”1200px”]

  [col span__sm=”12″ align=”center”]

  [gap height=”50px”]

  [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

  Let’s get in touch!

  [/ux_text]
  [button text=”Go to contact” color=”white” style=”underline”]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section]

  [row col_style=”dashed” padding=”5px 20px 5px 20px” padding__sm=”15px 20px 15px 20px”]

  [col span=”4″ span__sm=”12″]

  [featured_box img=”728″ img_width=”30″ pos=”left”]

  Free shipping worldwide

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  [/featured_box]

  [/col]
  [col span=”4″ span__sm=”12″]

  [featured_box img=”730″ img_width=”30″ pos=”left”]

  Free returns

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  [/featured_box]

  [/col]
  [col span=”4″ span__sm=”12″]

  [featured_box img=”729″ img_width=”30″ pos=”left”]

  Good service

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  [/featured_box]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [ux_products products=”14″ show=”featured”]

  [gap height=”40px”]

  [row col_style=”divided”]

  [col span=”4″]

  [featured_box img=”327″ img_width=”46″ pos=”center” title=”Free Shipping on all orders” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)”]

  Get Free Shipping on all orders over $75 and free returns to our UK returns centre! Items are dispatched from the US and will arrive in 5-8 days.

  [/featured_box]

  [/col]
  [col span=”4″]

  [featured_box img=”327″ img_width=”46″ pos=”center” title=”Amazing customer service” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)”]

  Get Free Shipping on all orders over $75 and free returns to our UK returns centre! Items are dispatched from the US and will arrive in 5-8 days.

  [/featured_box]

  [/col]
  [col span=”4″]

  [featured_box img=”327″ img_width=”46″ pos=”center” title=”No Customs or Duty Fees!” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)”]

  We pay these fees so you don’t have to! The total billed at checkout is the final amount you pay, inclusive of VAT, with no additional charges at the time of delivery!

  [/featured_box]

  [/col]

  [/row]
  [gap height=”40px”]

  [ux_slider timer=”2000″]

  [ux_banner height=”300px” bg=”328″ parallax=”1″]

  [text_box width=”78″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [testimonial image_width=”128″ name=”Lucy Anderson” company=”Facebook” stars=”3″]

  PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.

  [/testimonial]

  [/text_box]

  [/ux_banner]
  [ux_banner height=”300px” bg=”328″ parallax=”1″]

  [text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [testimonial image_width=”117″ name=”Rebecca Smith” company=”Twitter” stars=”3″]

  PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.

  [/testimonial]

  [/text_box]

  [/ux_banner]
  [ux_banner height=”300px” bg=”328″ parallax=”1″]

  [text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

  [testimonial image_width=”131″ name=”Jenny Brooks” company=”LinkedIn”]

  PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.

  [/testimonial]

  [/text_box]

  [/ux_banner]

  [/ux_slider]
  [title style=”center” text=”Latest News” size=”undefined”]

  [blog_posts columns__sm=”1″ animate=”fadeInLeft” posts=”4″ orderby=”modified” title_size=”xlarge” image_height=”70%” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”bounce”]