logo

Liên Hệ

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

[section label=”Hero” bg=”651″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__md=”rgba(0, 0, 0, 0.21)” bg_pos=”55% 100%” padding=”100px” padding__sm=”0px” padding__md=”0px” height=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”custom” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”100px 0px 200px 0px” padding__sm=”100px 20px 200px 0px” align=”center” color=”light”]

Contact

Send us a message

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row label=”Contact us” style=”large” width=”custom” custom_width=”1400px”]

[col span__sm=”12″ padding=”66px 5% 16px 5%” padding__sm=”50px 20px 0px 20px” padding__md=”50px 20px 30px 20px” margin=”-135px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”0 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 15px 0px 15px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px”]

[ux_text text_color=”rgb(19, 59, 153)”]

Liên Hệ Với Chúng tôi

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rham. 

[/ux_text]
[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”652″ width=”20″ width__sm=”15″]

[ux_text text_color=”rgb(19, 59, 153)”]

Địa chỉ

Số 99 đường số 5, khu phố 2, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP HCM

[/ux_text]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″]

[ux_image id=”653″ width=”20″ width__sm=”15″]

[ux_text text_color=”rgb(19, 59, 153)”]

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc trong ngày: 06h 00p – 20h 00p

[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”654″ width=”20″ width__sm=”15″]

[ux_text text_color=”rgb(19, 59, 153)”]

E-mail

thaixuan95@gmail.com

[/ux_text]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”655″ width=”20″ width__sm=”15″]

[ux_text text_color=”rgb(19, 59, 153)”]

ĐIỆN THOẠI

0977 195 608

[/ux_text]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text text_color=”rgb(19, 71, 137)”]

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

[/ux_text]

    [/col_inner]

    [/row_inner]

    [/col]

    [/row]